منبع:www.portablefreeware.mihanblog.com

Portable Photoshop Mania AIO
280 mb | UB.COM / DF.COM

The best selection of fotoshopsAdobe Photoshop portable 7 ( 31MB only)
Adobe photoshop portable cs 8 (42.4MB only)
Adobe photoshop portable cs2 9 (61.3MB only)
Adobe photoshop portable cs3 10 (57.4MB only)
Adobe photoshop portable cs4 Extended 11.0 (83.9MB only)نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 اسفند 1387    | توسط: سجاد    |    |
نظرات()